Podsumowanie programu Podaruj Wakacje Dzieciom za 2018 r.

Drodzy Darczyńcy programu „Podaruj Wakacje Dzieciom” i sympatycy Fundacji Art of Living! 

Poniżej przedstawiamy nasze wspólne osiągnięcia w 2018 roku:

W Tarasce zostało zorganizowanych 5 turnusów kolonii Art Excel oraz 4 turnusy kolonii Yes!

Uczestniczyło w nich 271 dzieci i młodzieży, a z dofinansowania skorzystało aż 135 z nich!

Było to możliwe przede wszystkim dzięki wpłatom Darczyńców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. W sumie do 30 września 2018 r. na konto PWD wpłynęło 68 250 zł. Natomiast łącznie od początku funkcjonowania programu, czyli od 2014 r. – 301 213 zł.

Pozyskaliśmy również finansowanie z innych źródeł:

  1. Po raz kolejny nasza Fundacja otrzymała dotację dla dzieci rolników z KRUS w wysokości 30 000 zł.                                                                                                                                                           
  2. Rozwinęliśmy współpracę z Fundacją Przystanek Rodzina, która pomaga dzieciom będącym pod opieką zastępczą.

   Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Podatnicy, którzy chcieli przeznaczyć swój 1% podatku na program Podaruj Wakacje Dzieciom, mogli to zrobić za pośrednictwem Fundacji Przystanek Rodzina. Pieniądze przekazywane były na konto Fundacji Przystanek Rodzina z zaznaczeniem celu szczegółowego „Podaruj Wakacje Dzieciom”.

   W ten sposób zebraliśmy prawie 5 000 zł, które zostały przeznaczone na wypoczynek dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji Przystanek Rodzina. Dzięki wpływom z 1%, a także środkom pozyskanym przez Fundację Przystanek Rodzina oraz współpracujący z nią Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jak również wpływom na program Podaruj Wakacje Dzieciom mogliśmy dofinansować kolonie dla aż 30 dzieci z Wrocławia.

   Ważnym elementem dofinansowania dzieci z Wrocławia były granty uzyskane od Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International, Pierwszy Klub we Wrocławiu w kwocie 21 010 zł. Bardzo dziękujemy naszej wspaniałej wrocławskiej drużynie nauczycieli AOL, za ich wydatną pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie wszelkich procedur.                                             

  3. Rozwijaliśmy również współpracę z okolicznymi gminami, które już kolejny rok wspierają pobyt dzieci na koloniach zarówno finansowo, jak i logistycznie. Gmina Sulejów dofinansowała pobyt dzieci objętych opieką MOPS w kwocie 5 000 zł.                                                                                                                                                                                                                  
  4. W tym roku zaprosiliśmy na kolonie także 7 dzieci z Domu Dziecka w Białołęce, których pobyt został sfinansowany częściowo przez Dom Dziecka w Białołęce oraz przez wpłaty Darczyńców na internetową zbiórkę – „zrzutka.pl”.

Kolonie, jak co roku były bardzo udane. Dzieci wyjechały uśmiechnięte i zadowolone. Dostaliśmy wiele pozytywnych informacji zwrotnych od rodziców, opiekunów, jak również instytucji z nami współpracujących.

Otrzymujemy wiele zapytań, czy również w 2019 r. będziemy mogli współfinansować wypoczynek dzieci. Bardzo chcielibyśmy zaprosić ich jak najwięcej, dlatego poniżej przedstawiamy nasze zamierzenia na przyszłość.

Plany na dalszą część 2018 r. oraz na 2019 r.

Zainteresowanie dofinansowaniem kolonii dla dzieci pozostających pod pieczą zastępczą jest dużo większe niż środki, którymi dysponujemy. Dlatego zależy nam, aby w kolejnych latach rozwinąć współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami, którzy chcieliby współfinansować wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ich gmin.

Pomysł ten chcielibyśmy realizować przy ścisłej współpracy z zarządami gmin i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Planujemy również kontynuowanie współpracy z Fundacją Przystanek Rodzina w ramach możliwości przekazywania 1% podatku na nasz program Podaruj Wakacje Dzieciom.

Będziemy bardzo wdzięczni dotychczasowym Darczyńcom za dalsze wpłaty na konto “Podaruj Wakacje Dzieciom”. Chcielibyśmy także zachęcić kolejnych Darczyńców do przyłączenia się do programu – to tylko jedna złotówka dziennie przeznaczana na wypoczynek dzieci, a ile radości i uśmiechu w oczach obdarowanych! 

Serdecznie dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, bez których organizacja i obsługa kolonii nie byłaby możliwa. Dziękujemy za to, że podarowaliście swój czas i serca pełne zaangażowania. Bez Was nie byłoby tej cudownej atmosfery, która zaczarowała dzieci i sprawiła, że chcą do nas powracać.

Powyżej podaliśmy tylko najważniejsze informacje, natomiast jeżeli ktoś chciałby poznać więcej szczegółów dotyczących organizacji i finansowania kolonii oraz prowadzenia i rozliczenia programu Podaruj Wakacje Dzieciom zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz będziemy wdzięczni za sugestie i pomysły.

Pozdrawiamy serdecznie
Zarząd Fundacji Art of Living Polska