9 sierpnia 2018

Kolonie z Art Excel i Yes!

Kolonie z autorskimi programami Art Excel i YES!  kształtują w młodych ludziach bezcenne umiejętności, takie jak:

 • naturalna pewność siebie,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • odwaga w realizowaniu swoich celów,
 • odporność na stres.

Uczestnicy kolonii realizują elementy programów poprzez zabawę i inspirujące ćwiczenia, ucząc się nowych umiejętności w przyjaznej i pełnej wsparcia atmosferze.

Kolonie Art Excel dla dzieci w wieku 8-13 lat stworzone zostały jako wszechstronny trening doskonałości, który wydobywa z dzieci najwyższy potencjał oraz kształtuje wrażliwość na ludzkie wartości. Kolonie wyróżnia realizowany w czasie zajęć program Art Excel* opracowany przez Fundacje Art of Living. 

Dzieci pobierają bezcenne lekcje współdziałania w grupie, lepszego wyrażania siebie, swobody oraz naturalności w relacjach z rówieśnikami. Ćwiczenia takie jak “codziennie znajdź nowego przyjaciela” lub “spontaniczne robienie dobrych uczynków” pomagają im stać się bardziej świadomymi potrzeb innych ludzi i zachęcają do pielęgnowania pozytywnych wartości w życiu codziennym. 

Program Art Excel obejmuje:

 • poznanie złotych kluczy do sukcesu,
 • ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne redukujące stres,
 • techniki poprawiające koncentrację, a tym samym podnoszące efektywność nauki,
 • zajęcia rozwijające kreatywność,
 • naukę rozwiązywania konfliktów oraz harmonijnej pracy w grupie,
 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
 • naukę utrzymania porządku w pokojach,
 • przygotowanie programu artystycznego na zakończenie kolonii.

Obóz YES! dla młodzieży w wieku 14-18 lat to dynamiczny i wypełniony zabawą program, który uświadamia nastolatkom, że im więcej biorą odpowiedzialności za własne życie, tym więcej siły otrzymują. W czasie zajęć realizowany jest program YES!* stworzony przez Fundację Art of Living. 

Program YES! aktywizuje rozwój nastolatków na wielu poziomach między innymi fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Uczy życiowej zaradności i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami dorosłego życia. 

Program YES obejmuje:

 • ćwiczenia oddechowe uwalniające stres i napięcie,
 • techniki poprawiające pamięć i koncentrację, a tym samym podnoszące efektywność nauki,
 • dynamiczne ćwiczenia fizyczne i jogę,
 • procesy grupowe uczące strategii działania i rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie umiejętności liderskich,
 • warsztaty uczące radzenia sobie z krytyką i presją rówieśników, a także zwiększające pewność siebie i naturalność.