PODARUJ WAKACJE DZIECIOM
A WRAZ Z NIMI RADOŚC I UŚMIECHCELE PROGRAMU

Dofinansowanie wakacji
dla dzieci i młodzieży

Celem projektu jest pokrycie kosztów kolonii z autorskimi programami Art Excel i YES! dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej - znajdujących się w pieczy zastępczej oraz będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej.

Programy Art Excel i Yes! odkrywają w dzieciach i młodzieży ich talenty i możliwości.

Obejmują rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny. Kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe.

Uczestnicy kolonii uczą się, jak radzić sobie ze stresem i emocjami oraz rozwijają kompetencje społeczne. Otrzymują wsparcie w trudnym okresie dojrzewania.

Historie naszych podopiecznych